Pytania

Wymienniki ciepła - czym są z definicji i gdzie są wykorzystywane?

Wymienniki ciepła to urządzenia, które odgrywają bardzo istotną rolę we współczesnym przemyśle. Według definicji są to elementy służące do wymiany ciepła między dwoma nośnikami, którymi zwykle są ciecze lub gazy.

Wymienniki mają zwykle postać długiej rury, często wyposażonej w dodatkowe żebrowanie, które zwiększa jej powierzchnię. Wielkość powierzchni rury decyduje o tym, w jakim tempie będzie przebiegała wymiana ciepła. Aby jeszcze bardziej ją przyspieszyć wymienniki ciepła wykonuje się z substancji, które charakteryzują się wysokim współczynnikiem przewodzenia ciepła. Wymienniki ciepła spełniają dwie podstawowe funkcje : mogą ogrzewać substancje lub je chłodzić. W pierwszym przypadku określa się je jako nagrzewnice, w drugim jako chłodnice.

Wykorzystuje się je w szeregu urządzeń, z których korzystamy na co dzień, chociaż często nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Wymienniki ciepła to podstawowy element umożliwiające prawidłowe działanie urządzeń chłodzących. Czynnik chłodzący znajdujący się w instalacji pochłania ciepło z zewnątrz, dążąc do wyrównania temperatur.

Wymienniki stosuje się też w klimatyzacjach i urządzeniach wentylacyjnych. W klimatyzacjach służą utrzymywaniu pożądanej temperatury. W instalacjach wentylacyjnych odpowiadają za odzyskiwanie ciepła z powietrza wyprowadzanego na zewnątrz. Dzięki temu ponowne ogrzanie powietrza pochłania znacznie mniej energii i prowadzi do sporych oszczędności. To bardzo istotne, zarówno z punktu widzenia ekologii, jak i ekonomii.