Pytania

Zasada konwekcji wykorzystywana jest w technice grzewczej

Wiele obecnie używanych urządzeń elektronicznych, elektrycznych oraz rozwiązań technicznych w różnych dziedzinach (np. grzewczej) wykorzystuje prawa fizyki. Jednym z nich jest konwekcja, na której opierają się wymienniki ciepła, czyli najważniejsze elementy rekuperatorów. Bez niej trudno byłoby sobie wyobrazić działanie pieców centralnego ogrzewania, bojlerów, przepływowych podgrzewaczy wody i wielu innych sprzętów.

Konwekcja jest procesem przekazywania ciepła między tymi samymi lub różnymi rodzajami materii, np. z powietrza do wody, jak ma to miejsce w przypadku urządzeń centralnego ogrzewania. Niekiedy pod tym pojęciem rozumie się także prąd konwekcyjny, czyli ruch materii wynikający z różnicy temperatur i prowadzący do transportu ciepła.

Konwekcja jest bardzo efektywnym sposobem przekazywania ciepła, lecz w dużym stopniu zależy od warunków, w jakich zachodzi, np. od substancji. W fizyce występuje konwekcja swobodna lub wymuszona. W tej pierwszej ruch cząsteczek wynika z różnicy gęstości materii, w drugiej - z działania czynników zewnętrznych, np. wentylatorów w komputerach czy chłodnicach samochodowych.

W układach konwekcyjnych często stosuje się wodę, ponieważ posiada ona bardzo dużą pojemność cieplną. Poza tym płyn też jest również świetnym nośnikiem energii cieplnej, choć w trakcie transportu ją traci, dlatego należy odpowiednio zaizolować kanały, którymi płynie do elementów końcowych.