Przewodzenie ciepła - definicja, zasady i inne ważne informacje na ten temat.

Przewodzenie ciepła to jeden z najpopularniejszych procesów fizycznych zachodzących wokół nas. Spotykamy się z nim wielokrotnie każdego dnia, chociaż często nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy. Za każdym razem, kiedy stykają się ze sobą dwa ciała o różnej temperaturze zachodzi między nimi proces wymiany ciepła.

Warunkiem koniecznym przy przewodzeniu ciepła jest bezpośrednia styczność dwóch ciał. Tylko wtedy miedzy ciałami może zostać przekazana część energii wewnętrznej, związana z chaotycznym ruchem cząsteczek, a więc energia cieplna. Zasada przewodzenia jest prosta : ciało o wyższej energii, a więc i wyższej temperaturze przekazuje ciepło ciału o niższej energii i temperaturze, aż do momentu, w którym ich temperatury wyrównają się.

Przewodzenie ciepła ma bardzo powszechne zastosowanie. Opierają się na nim chociażby popularne wymienniki ciepła. To urządzenia, które służą przekazywaniu ciepła między dwoma różnymi substancjami. Wymiennik ma postać długiej rury wykonanej z substancji o wysokim współczynniku przewodzenie ciepła. Przewodzenie ciepła przebiega tym szybciej, im większa jest powierzchnia styku dwóch substancji, dlatego dąży się do jej zmaksymalizowania.

Przewodzenie ciepła to tylko jeden ze sposobów wymiany energii cieplnej. Oprócz niego wyróżniamy także przekazywanie ciepła poprzez konwekcję oraz poprzez promieniowanie, jednak to właśnie przewodzenie ciepła poprzez dotyk ma największe znaczenie we współczesnym przemyśle i w większości procesów fizycznych zachodzących wokół nas.