Odzyskiwanie energii cieplnej - zasady tego procesu.

Zasada działania systemów chłodzących są znane większości z nas. Z dużym uproszczeniem potrafimy wyjaśnić, na czym polega proces schładzania - jedno ciało przekazuje ciepło drugiemu. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę, dlaczego tak się dzieje i jakie procesy fizyczne tym kierują.

Każde ciało posiada określoną ilość energii cieplnej, która jest związana z chaotycznym ruchem cząsteczek. Miarą tej energii jest temperatura. Kiedy zetkniemy ze sobą dwa ciała o różnej ilości energii, a więc o różnej temperatury, dążą one do stanu równowagi. W efekcie ciało o wyższej temperaturze przekazuje część swojej energii ciału o niższej temperaturze, aż do momentu, kiedy temperatury obydwu ciał się wyrównają.

Zasada ta ma zastosowanie we wszystkich procesach, w których stykają się dwa ciała o różnej temperaturze. Nie zawsze jest to nam na rękę. Aby ograniczyć niekontrolowaną utratę energii cieplnej, stosuje się wymienniki ciepła, które umożliwiają jej odzyskiwanie.

Wymienniki mają duże znaczenie chociażby w instalacjach wentylacyjnych montowanych w budynkach. W czasie wymiany powietrza następuje jego mimowolne ochłodzenie. Odzyskiwanie energii cieplnej ma temu zapobiec. Zamontowane w instalacjach wymienniki ciepła, czyli rekuperatory mają za zadanie odzyskiwanie ciepła i ponowne ogrzewanie powietrza do pożądanej temperatury zanim ponownie zostanie wprowadzone do pomieszczenia.

Odzyskiwanie energii wykorzystuje się również w przemyśle. Wiele urządzeń w czasie pracy emituje ogromne ilości ciepła. Odzyskiwanie ma na celu ponowne wykorzystanie tej energii, na przykład do ogrzewania innych elementów.